Projekti

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija veiksmīgi īsteno dažādus projektus, iesaistot nozares uzņēmumus aktivitātēs, kas veicina nozares attīstību un konkurētspēju. Asociācijai ir liela pieredze dažādu veidu un apjomu projektu īstenošanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

Actual projects

Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs

(Nr. 1.2.2.1/16/A/001)

Past projects