Stratēģija

Stratēģija 2012. gadam:


  • Inovāciju sistēmas apgūšana un inovācijas pielietojums produktivitātes celšanā (specializēto semināru apmeklēšana).
  • Starptautiskās pieredzes pārņemšana no Skandināvijas reģiona, Centrālās Eiropas reģiona klasteru dalībniekiem.
  • Klastera attīstības veicināšana, klastera popularizēšana, jaunu dalībnieku piesaiste.
  • Kompetences Centra (SIA "Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia") aktivitāšu atbalstīšana, KC fokusēta virzīšana uz eksportspējīgu farmācijas un ķīmijas produktu rūpnieciskajiem pētījumiem pēc nozares uzņēmumu (komersantu) iniciatīvas un pasūtījuma.
  • Izveidot datu bāzi ar Latvijas farmācijas un ķīmijas uzņēmumos un izglītības un pētniecības institūcijās izvietotajām rūpniecības un pētniecības iekārtām, noskaidrojot to noslodzi un pieejamību starp uzņēmumu sadarbības projektiem.