lakifa

Jaunumi

21.11.2017

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros notika klastera dalībnieku stratēģiskās plānošanas sanāksme

Sīkāk
15.09.2017 Tartu zinātniskais parks, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija un SIA “Baltijas konsultācijas” un nozares pārstāvji no Latvijas un Igaunijas piedalījās vienīgajā uztura bagātinātāju pasākumā, kas aptver visu piegādes ķēdi Āzijā – Vitafoods Āzija 2017. Sīkāk
02.06.2017
No 2016.gada 26.februāra Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno projektu “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-2018)” (projekta identifikācijas Nr.1.2.2.1/16/A/001) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākums “Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros.
Sīkāk
26.05.2017
Š.g. 25.maijā notika Jauno ķīmiķu kluba gada noslēguma pasākums
Š.g. 25.maijā Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā notika Jauno ķīmiķu kluba gada noslēguma pasākums, kas tiek organizēts kā pateicība jauniešiem par vēlmi ārpus mācību stundām veltīt laiku, lai izprastu sarežģīto un vienlaikus aizraujošo ķīmiju. Sīkāk
10.05.2017 Projekts Est-Lat 11 «Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes» (HIADEX) Sīkāk
29.01.2017
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi līgumu par ERAF atbalstu Klasteru programmā līdz 2020. gada 31. decembrim.
Projekta „Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” mērķis: Dzīvības zinātņu nozares komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbības veicināšana, īstenojot klastera aktivitātes Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās, tādējādi paaugstinot nozares komersantu konkurētspēju, produktivitāti un eksportspēju, kā arī veicinot inovāciju un jaunu produktu veidošanu.
Sīkāk