Fakti par Latviju

Latvija atrodas Baltijas jūras krastā. Tā robežojas ar Igauniju, Lietuvu, Krieviju un Baltkrieviju. Pauguri un līdzenumi mijās ar bieziem mežiem, kas aizņem 43% valsts teritorijas. Latvijā ir vairāk kā 3000 ezeru un 12000 upju. Augstākais kalns – Gaiziņš (311 м). 64589 km² lielā teritorijā dzīvo ap 2,5 miljoni iedzīvotāju.

Pēc 1917. gada Krievijas revolūcijas un Brestļitovskas līguma noslēgšanas Latviju pilnībā okupēja Vācijas impērija, pēc kuras sakāves Pirmajā pasaules karā1918. gada 18. novembrī tika deklarēta neatkarīga Latvijas Republika. Latvijas brīvības cīņās tās neatkarība tika nosargāta, ko starptautiski atzina 1921. gada 26. janvārī. Otrā pasaules kara sākumā Latviju okupēja Padomju Savienība, pēc tam nacistiskā Vācija, bet kara beigās atkal Padomju Savienība. Latvijas Republika suverenitāti atkārtoti deklarēja 1990. gada 4. maijā, bet neatkarības atjaunošana tika starptautiski atzīta pēc 1991. gada 21. Augusta.


Platība:

64,589 км2.

Novadi:

Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale.

Kopējais valsts robežas garums:

1,862 km.

Piekrastes garums:

494 km.

Lielākais ezers:

Lubānas ezers, 80.7 км2.

Dziļākais ezers:

Drīdzis, 65.1 metri.

Garākā upe:

Gauja, 452 km.

Garākā upe, kas tek caur Latviju:

Daugava, kopējais garums 1,005 km, no kuriem 352 km Latvijas teritorijā.

Augstākais punkts:

Gaiziņkalns, 311.6 metri.

 

 

PĀRVALDES FORMA:

Latvija – parlamentāra demokrātiska republika. Izpildvara: valsts galva – prezidents. Prezidenti izvēl parlaments uz 4 gadiem. Valdības galva – ministru prezidents,   kabinets – Ministru Padome. Kandidātus piedāvā ministru prezidents un nozīmē Parlaments. Likumdošanas vara: vienpalātas Saeima – 100 vietas (tiek izvēlēta uz 4 gadiem). Juridiskā vara: Augstākā Tiesa. Tiesas tiek nozīmētas ar Saeimas piekrišanu. Politiskās partijas: 20. Vēlēšanu tiesības: no 18 gadiem, vispārīgas vēlēšanu tiesības ir tikai Latvijas pilsoņiem.

DARBĪBA STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJĀS:

Eiropas Savienība, NATO, Apvienoto nāciju organizācija, Eiropas padome, Pasaules tirdzniecības organizācija, Eiropas drošības un sadarbības organizācija, u.c.

ĀRPOLITIKA:

Latvija pievienojās Eiropas Savienībai un NATO 2004.gadā, un ir bijusi aktīvs dalībnieks gan globālās drošības gan labklājības veicināšanā, tādejādi samazinot krīzi un konfliktus. Latvijas prioritāte ir sadarbības veicināšana ar kaimiņvalstīm Baltijas jūras reģionā, taču par mērķi valsts uzskata stratēģiski globālo sakaru veicināšanu.

RŪPNIECĪBA UN RAŽOŠANA: 

Informāciju tehnoloģijas, ķīmiskā un farmaceitiskā rūpniecība, elektronika, mašīnbūve, kokmateriāli un būvniecība, pārtikas pārstrāde, tekstils, zvejniecība un lauksaimniecība.

TIRDZNIECĪBA: 

Eiropas savienības valstis ir Latvijas lielākie tirdzniecības partneri (2011. gadā - 72%), taču turpina pieaugt tirdzniecība ar NVS valstīm (2011. gadā - 15%). Koka, metāla, mašīnu, elektrisko iekārtu un minerālu produkti ir galvenie Latvijas eksporta produkti

IZGLĪTĪBA:

Latvijā tradicionāli ir bijis viens no augstākajiem radītājiem visā pasaulē - uz vienu iedzīvotāju divi studenti. Valsts nodrošina bezmaksas pamatskolas un vidusskolas izglītību un piedāvā stipendijas augstākas izglītības iestādēs. Ārvalstu studentu no ES valstīm studiju maksa ir vienāda ar pastāvīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, un saņemtie grādi no Latvijas izglītības iestādēm tiek atzīti starptautiskā līmenī.