lakifa

Projekti

 Farmācijas un saistīto nozaru klasteris sāka īstenot trīs nozīmīgus projektus

Farmācijas un saistīto nozaru Klastera programmas ietvaros 2013.gadā savu darbību iesāka trīs nozīmīgi projekti: projekts "Atbalsts zinātnei un pētniecībai",  HPLC kolonas izveide un “C Vitamīna izpēte”. Pasākumos piedalās vieni no lielākajiem Latvijas ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumiem. Pasākumi palīdzēs attīstīt ķīmijas un farmācijas nozares Latvijā, ka arī paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū. Aktivitātes tiek plānots realizēt līdz šī gada beigām.

Klastera projekta ietvaros šobrīd notiek aktīva darbība pasākumā “C Vitamīna izpēte”. Dota pasākuma mērķis ir izstrādāt jaunu nesintētiska C vitamīna ražošanas tehnoloģiju, lai ražotu jaunus uztura bagātinātājus, kuros C vitamīna vielas saturs būtu stabils un tā formula palīdzētu vieglāk asimilēties organismā. Maijā norisināsies pirmā projekta kārta, kuras ietvaros tiek paredzēts veikt pārskatu par dabīgā nesintezētā C vitamīna daudzumiem dabas produktos, izpētīt to iegūšanu, apstrādi un uzglabāšanu. Turpmākas darbības otrajā un trešajā kārtā ir paredzēts nodot pasūtītajam pētniecības rezultātus, kas sastāv no dabīgā C vitamīna bioefektīvās darbības potencēšanas testiem 3 paraugiem, un turpmāk tiks saņemta cieta specializēta dabas materiāla forma, kas būs nodota turpmākiem pētījumiem. Pētījuma pieņem dalību trīs farmācijas un saistīto nozaru Klastera uzņēmumi – dalībnieki: AD Smart, Sikamor un Solepharm.

Farmācijas un saistīto nozaru Klastera programmas ietvaros notiek vēl viena projekta realizēšana - HPLC kolonu informatīva portāla izveide. Tās paredz izveidot portālu, kas palīdzēs nodrošināt industrijas speciālistus ar ērtu un pilnvērtīgu informāciju par tirgū pieejamām HPLC kolonām, to specifikācijām un pielietojumu. Portāls atvieglos meklēšanu un palīdzēs apskatīt un salīdzināt vairāku ražotāju kolonas. Izmantojot to, speciālistiem būs iespēja meklēt ar kolonām saistītas aplikācijas pēc to izstrādē izmantotās kolonas un paraugā iekļautām vielām. Darbību portāla veidošanā veic Klastera uzņēmumi – dalībnieki:  Institute of Chromatography, ChromSword un HPLC Solutions. Projektu tiek plānots pabeigt līdz 2013.gada beigām.


Trešais nozīmīgs pasākums ietver sevī projekta pieteikuma sagatavošanu  atlases konkursam "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai". Projekta ietvaros plānots izpētīt un izveidot procedūru AEŠH kolonu salīdzināšanai ar mērķi uz tās bāzes notestēt vismaz 50 dažādas vadošo ražotāju hromatogrāfiskās kolonas un izveidot programmnodrošinājuma rīku ērtai un efektīvai kolonu salīdzināšanai. Šobrīd ir notikusi konkursa projektu iesniegumu otra atlases kārta. Projekta sadarbības modeli veido trīs Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieki – SIA „ChromSword” kā vadošais partneris, projekta iesniedzējs, SIA „Institute of Chromatography” un SIA „HPLC Solutions” kā sadarbības partneri.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas darbība sākās 1995. gadā, kad apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija (LZRA). 2000. gadā Asociācijas darbības sfēra tika paplašināta, piesaistot uzņēmumus, kuri darbojas arī citos ķīmijas nozares sektoros, un nomainīts asociācijas nosaukums – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA). Asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšanā par likumdošanas ieviešanas jautājumiem, nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

Doto pasākumu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda Klasteru programmas ietvaros.

Lai saņemtu sīkāku informāciju aicinām sazināties ar LAĶĪFA izpilddirektori Rainu Dūrēju pa tālr. 67298683 vai pa e-pastu lakifa@lakifa.lv. 09.04.2013

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija parakstīja vienošanās par sadarbību ar Krievijas Farmācijas ražotāju asociāciju  un Krievijas ķīmiķu savienību

Attīstot savstarpējo eksportu un veicinot investīciju piesaisti starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija 2013.gadā 2.aprīlī Maskavā parakstīja vienošanos par sadarbību ar Krievijas Farmācijas ražotāju asociāciju, KFRA (Ассоциация Российских фармацевтических производителей, АРФП) un 2013.gadā 3.aprīlī parakstīja vienošanos ar Krievijas ķīmiķu savienību, KĶS (Российский союз химиков, РСХ). 

Vienošanās par sadarbību tika parakstītas ar mērķi veicināt starpreģionālo sadarbību starp asociācijām, kā arī starp to biedriem. Sadarbības ietvaros tiek paredzēts uzlabot sakarus starp abu valstu farmācijas un ķīmijas nozares pārstāvjiem, lai izveidotu uzņēmumus ar augstu rentabilitāti un konkurētspējīgu produkciju. Produktu ražošanas procesā tiek paredzēts ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdzēs paaugstināt ķīmijas un farmācijas nozaru ekonomiskos rādītājus. Savas kompetences ietvaros asociācijas apņemas atbalstīt un palīdzēt realizēt valsts programmas farmācijas un ķīmijas nozaru attīstībai.

Stiprinot sadarbību, pieaugs farmācijas un ķīmijas produkcijas apgrozījums starp abām valstīm. Nākotnē tiek plānots realizēt kopīgus projektus uzņēmumu un citu integrēto struktūru veidošanai. Parakstot vienošanās, LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis izteica savu vēlmi izveidot Latvijā un Krievijā kopīgus nozares uzņēmumus, kuri nodarbosies ar jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi, substanču sintēzi un produktu sertifikāciju atbilstoši ES prasībām. KFRA ģenerāldirektors Viktors Dmitrijevs apstiprināja, ka Asociācija vienmēr ir atvērta sadarbībai ar kolēģiem no citām valstīm. Viņaprāt, Latvijā vēl no PSRS gadiem esot sekmīgas un stingras ne tikai farmācijas ražošanas, bet arī farmaceitiskās zinātnes tradīcijas. 

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas darbība sākās 1995. gadā, kad apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija (LZRA). 2000. gadā Asociācijas darbības sfēra tika paplašināta, piesaistot uzņēmumus, kuri darbojas arī citos ķīmijas nozares sektoros, un nomainīts asociācijas nosaukums – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA). Asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšanā par likumdošanas ieviešanas jautājumiem, nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

Doto pasākumu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda Klasteru programmas ietvaros.

Lai saņemtu sīkāku informāciju aicinām sazināties ar LAĶĪFA izpilddirektori Rainu Dūrēju pa tālr. 67298683 vai pa e-pastu lakifa@lakifa.lv. 
LAĶĪFA parakstījusi līgumu par Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanu līdz 2015.gadam

2012.gada 12.septembrī starp Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums par projekta „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” (līgums Nr.L-KAP-12-0005) īstenošanu.

Farmācijas un saistīto nozaru klasteris uzsāk īstenot trīs gadu attīstības plānu. Klastera projekta kopējais budžets ir 400 000 lati un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalsta finansējums ir 300 000 lati.

Projekts paredz farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku savstarpējās sadarbības veicināšanu ar mērķi radīt atbilstošu vidi un uzlabot resursu pieejamību inovatīvu produktu un darbības veidu attīstībai un eksportspējas pieaugumam, stiprinot nozares konkurētspēju kopumā.

Klastera mērķis līdz 2015.gadam ir nostiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā, kura ražo un eksportē augstas pievienotās vērtības produktus un aizvieto tradicionāli Latvijā ražošanā nodarbinātās darba vietas ar uz zināšanām balstītām augsto tehnoloģiju darba vietām.

Klasteris kā trīs galvenās prioritātes izvirzījis:

  • klastera uzņēmumu eksportspējas veicināšana un attīstība;
  • nozares produktivitātes paaugstināšana;
  • jaunu, augsti kvalificētu profesionāļu piesaiste nozarei.

  

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

 
Noslēgts līdzfinansējuma līgums par projekta „Farmācijas, ķīmijas un biotehnoloģijas nozares inovatīvo uzņēmumu industriālās un finansējuma piesaistes kapacitātes stiprināšana ar klastera metodi” īstenošanu.


2011. gada 31. martā  Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija un LR Ekonomikas ministrija ir noslēgusi līdzfinansējuma līgumu par projekta „Farmācijas, ķīmijas un biotehnoloģijas nozares inovatīvo uzņēmumu industriālās un finansējuma piesaistes kapacitātes stiprināšana ar klastera metodi” īstenošanu, ar mērķi stiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā.

Projekts vērsts uz klastera sadarbības tīkla veidošanu, Life Science Cluster of Latvia un tā dalībnieku popularitātes veicināšanu, kooperācijas veicināšanu, tai skaitā ar ārvalstu sadarbības partneriem inovatīvo produktu un tehnoloģiju radīšanā, pasākumiem klastera dalībnieku nodrošināšanā ar kvalificētu darbaspēku un citu kopīgu sadarbības pasākumu īstenošanu.


Projekta ietvaros tiek atbalstītas sekojošas aktivitātes: 

  • projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana atbalsta saņemšanai ES struktūrfondu  un dažādu citu starptautisku programmu ietvaros, kas vērstas uz uzņēmējdarbības, inovācijas  un klasteru attīstību. 

  • klastera starptautiskās sadarbības veicināšanas aktivitātes. 

  • klastera koordinatora un speciālistu apmācības, kas tieši saistītas ar klastera stratēģijā noteikto galveno mērķu sasniegšanu. Aktivitāte ir atbalstāma ar nosacījumu, ka iegūtās zināšanas regulāri tiek nodotas plašam klastera dalībnieku lokam. 

  • mārketinga aktivitātes, tai skaitā informēšanas pasākumi, konferences, semināri, izstādes, kontaktbiržas, mājas lapas satura aktualizēšana, klastera dalībnieku kataloga sagatavošana un aktualizēšana. 

  • sadarbības sekmēšana ar izglītības un zinātnes institūcijām (mācību programmu pilnveidošana un izstrāde, profesiju standartu izstrāde, kopīgu pētījumu vajadzību definēšana, pasākumi jauniešu piesaistei nozarei un citi pasākumi).