Apgrozījums pēdējos 5 gados

gads 2012 vērtība 18348573.71

gads 2013 vērtība 18608855

gads 2014 vērtība 19908830

gads 2015 vērtība 19471172

gads 2016 vērtība 19629734

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

gads 2012 vērtība 80

gads 2013 vērtība 81

gads 2014 vērtība 78

gads 2015 vērtība 79

gads 2016 vērtība 77

-----------------izglītība

Pakalpojumi

Nozares, kurās darbojas

  • Rūpniecisko gāzu ražošana

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

karte

Galvenie tirgi

Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

karte

Kādās jomās meklē sadarbību