Dibināšanas gads: 1957

Spēkā esošie sertifikāti:

LRP sertifikāts Nr. ZVA/LV/2013/012H Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorijai

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Kopsavilkums:
neatkarīgs valsts pētnieciskais institūts (kopš 1957. gada), kas nodrošina pilna apjoma pētnieciskos darbus jaunu zāļu izstrādei un ieviešanai
236 PLE darbinieki, no kuriem 189 ir zinātniskā personāla darbinieki, t. sk. Dr. un MSc;
aizņem aptuveni 5000 m2 pilnībā aprīkotu laboratorijas platību;
vairāk nekā 60 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze;
patstāvīgi vai kopā ar partneriem institūtā radīti 18 oriģināli ārstniecības līdzekļi un ieviestas vairāk nekā 70 oriģinālas tehnoloģijas zināmu zāļu vielu iegūšanai
Stiprās puses:
spēcīgas pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas, kas var atrisināt vissarežģītākos uzdevumus;
augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu pieejamība un iespējas izmantot sarežģītas struktūras noskaidrošanas metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.);plašs labi atstrādātu in vivo, ex vivo and in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāsts;
efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība, nodrošinot lielāku veiksmīgo risinājumu īpatsvaru.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Ieguldījumi R&D

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Produkti

Zāļvielu izveide un priekšklīniskā izpēte

LOSI veic zāļvielu atklāšanas pieeju, kas ietver līdersavienojumu identificēšanu un to tālāku optimizāciju par zāļvielu kandidātiem, zāļvielu dizainu, bioloģiskās aktivitātes noteikšanu un ADMET profila izpēti. Zāļvielu atklāšanas posmus iespējams integrēt arī ar sadarbības partneru pētnieciskajām aktivitātēm.

Zāļvielu ražošanas procesu izveide

OSI izstrādā sintēzes ceļus oriģinālo un patentbrīvo AFV ražošanai. Pētnieciskais darbs šajā jomā ietver ražošanas prasībām atbilstošu sintēzes un analītisko protokolu izveidi. Izvēlēto sintēzes ceļu iespējams validēt OSI kilogramu apjoma laboratorijā.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
6687115 9748272 11197836 10432982 10845695

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
Ar augstāko izglītību 293 287 282 265 283
Ar vidējo un profesionālo izglītību 5 7 7 7 9
Darbinieku skaits kopā 315 308 302 283 303

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
2144435 1553896 1869731 2670232 3683892

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Ieguldījumi R&D

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
10374917 9119985 10547355 10212276 10630469

ATVASINĀTA PUBLISKA PERSONA LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTS

Apraksts par uzņēmumu:

Kopsavilkums:
neatkarīgs valsts pētnieciskais institūts (kopš 1957. gada), kas nodrošina pilna apjoma pētnieciskos darbus jaunu zāļu izstrādei un ieviešanai
236 PLE darbinieki, no kuriem 189 ir zinātniskā personāla darbinieki, t. sk. Dr. un MSc;
aizņem aptuveni 5000 m2 pilnībā aprīkotu laboratorijas platību;
vairāk nekā 60 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze;
patstāvīgi vai kopā ar partneriem institūtā radīti 18 oriģināli ārstniecības līdzekļi un ieviestas vairāk nekā 70 oriģinālas tehnoloģijas zināmu zāļu vielu iegūšanai
Stiprās puses:
spēcīgas pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas, kas var atrisināt vissarežģītākos uzdevumus;
augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu pieejamība un iespējas izmantot sarežģītas struktūras noskaidrošanas metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.);plašs labi atstrādātu in vivo, ex vivo and in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāsts;
efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība, nodrošinot lielāku veiksmīgo risinājumu īpatsvaru.

Spēkā esošie sertifikāti:

LRP sertifikāts Nr. ZVA/LV/2013/012H Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorijai

Produkti

Zāļvielu izveide un priekšklīniskā izpēte

LOSI veic zāļvielu atklāšanas pieeju, kas ietver līdersavienojumu identificēšanu un to tālāku optimizāciju par zāļvielu kandidātiem, zāļvielu dizainu, bioloģiskās aktivitātes noteikšanu un ADMET profila izpēti. Zāļvielu atklāšanas posmus iespējams integrēt arī ar sadarbības partneru pētnieciskajām aktivitātēm.

Zāļvielu ražošanas procesu izveide

OSI izstrādā sintēzes ceļus oriģinālo un patentbrīvo AFV ražošanai. Pētnieciskais darbs šajā jomā ietver ražošanas prasībām atbilstošu sintēzes un analītisko protokolu izveidi. Izvēlēto sintēzes ceļu iespējams validēt OSI kilogramu apjoma laboratorijā.