Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

ChromSword holds leading positions in automation of method development. Our intelligent software is used at different largest pharma laboratories worldwide. ChromSword team is a group of high skilled HPLC and IT specialists that transfer their knowledge in powerful method development and validation software.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Japāna
 3. 3. Latvija
 4. 4. Šveice
 5. 5. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Beļģija
 3. 3. Japāna
 4. 4. Šveice
 5. 5. Vācija

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Ķīmiskās vielas un reaģenti
 • Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
 • Izejvielu, reaģentu un aprīkojuma piegāde
 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs
 • Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Farmaceitiskie produkti

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Produkti

ChromSwordAuto

Balstoties uz šķidrumu hromatogrāfijas teoriju un praksi, ChromSwordAuto programmatūra nozīmīgi taupa laiku un naudu HPLC metožu izstrādē. Unikālā, pilnībā automatizētā HPLC metožu izstrāde ļauj attīstīt un optimizēt metodes pat komplicētākajiem maisījumiem rekordīsā laikā.

AutoRobust

Saskaņā ar ICH atbilstošā analītiskā procesa attīstības posmā ir jāizvērtē tā stabilizācija. AutoRobust ir programmatūra automātiskai HPLC metožu stabilizācijas izvērtēšanai, padarot tās stabilas un nodrošinot vieglu metožu pārnesi.

DataSystem

Ir zemu izmaksu, viegli lietojama hromatogrāfijas datu sistēma vienkāršai paraugu pārbaudei. Tā nodrošina analīzes platformu, lai radītu viskomplicētākās fāzes dažu sekunžu laikā, piemērojot nepieciešamās izmaiņas, lai pārslēgtu kolonnas, šķīdinātājus, buferšķīdumus utt. pilnībā automātiski, tostarp automātiskas ārējās un iekšējās standarta metodes paraugu analīzei un ziņojumu izstrādei.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
166589 408365 285824 489634 281476

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
Ar augstāko izglītību 4 4 4 4 5
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a 1
Darbinieku skaits kopā 4 4 4 4 6

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Ķīmiskās vielas un reaģenti
 • Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
 • Izejvielu, reaģentu un aprīkojuma piegāde
 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs
 • Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Farmaceitiskie produkti

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
109800 194335 139754 264309 194538

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Japāna
 3. 3. Latvija
 4. 4. Šveice
 5. 5. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Beļģija
 3. 3. Japāna
 4. 4. Šveice
 5. 5. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
192719 207362 237061 48250 72500

CHROMSWORD SIA

Apraksts par uzņēmumu:

ChromSword holds leading positions in automation of method development. Our intelligent software is used at different largest pharma laboratories worldwide. ChromSword team is a group of high skilled HPLC and IT specialists that transfer their knowledge in powerful method development and validation software.

Produkti

ChromSwordAuto

Balstoties uz šķidrumu hromatogrāfijas teoriju un praksi, ChromSwordAuto programmatūra nozīmīgi taupa laiku un naudu HPLC metožu izstrādē. Unikālā, pilnībā automatizētā HPLC metožu izstrāde ļauj attīstīt un optimizēt metodes pat komplicētākajiem maisījumiem rekordīsā laikā.

AutoRobust

Saskaņā ar ICH atbilstošā analītiskā procesa attīstības posmā ir jāizvērtē tā stabilizācija. AutoRobust ir programmatūra automātiskai HPLC metožu stabilizācijas izvērtēšanai, padarot tās stabilas un nodrošinot vieglu metožu pārnesi.

DataSystem

Ir zemu izmaksu, viegli lietojama hromatogrāfijas datu sistēma vienkāršai paraugu pārbaudei. Tā nodrošina analīzes platformu, lai radītu viskomplicētākās fāzes dažu sekunžu laikā, piemērojot nepieciešamās izmaiņas, lai pārslēgtu kolonnas, šķīdinātājus, buferšķīdumus utt. pilnībā automātiski, tostarp automātiskas ārējās un iekšējās standarta metodes paraugu analīzei un ziņojumu izstrādei.