Apgrozījums pēdējos 5 gados

gads 2012 vērtība 8126355.29

gads 2013 vērtība 6940130

gads 2014 vērtība 103979

gads 2015 vērtība 141929

gads 2016 vērtība 0

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

gads 2012 vērtība 12

gads 2013 vērtība 25

gads 2014 vērtība 29

gads 2015 vērtība 21

gads 2016 vērtība 1

-----------------izglītība

Pakalpojumi

Nozares, kurās darbojas

  • Rūpniecisko gāzu ražošana

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

karte

Galvenie tirgi

Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

karte

Kādās jomās meklē sadarbību