Apgrozījums pēdējos 5 gados

gads 2012 vērtība

gads 2013 vērtība

gads 2014 vērtība

gads 2015 vērtība

gads 2016 vērtība

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

gads 2012 vērtība

gads 2013 vērtība

gads 2014 vērtība

gads 2015 vērtība

gads 2016 vērtība

-----------------izglītība

Pakalpojumi

Nozares, kurās darbojas

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

karte

Galvenie tirgi

Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

karte

Kādās jomās meklē sadarbību