Dibināšanas gads: 2011

NACE klasifikators: 21.20

Spēkā esošie sertifikāti: − Zāļu ražotāja labas ražošanas prakses atbilstības sertifikāts, Sertifikāta Nr. ZVA/LV/2017/015H, izsniegta 2017. gada 18. augustā. − Speciālā atļauja (licence) zāļu ražošanai vai importēšanai: Nr. R-48/3 izsniegta 2017. gada 15. maijā. − Aktīvo vielu ražotāju, importētāju vai izplatītāju reģistrācijas apliecība: Nr. A18-12012017, izsniegta 2017. gada 12. janvārī. − Speciālā atļauja (licence) slēgtā tipa aptiekas atvēršanai (darbībai): Nr. A-909/2, izsniegta 2016. gada 8. novembrī. − Speciālā atļauja darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem Nr.: RD 14 JL 157, spēkā no 2014. gada 7. jūlija, derīga līdz 2019. gada 6. jūlijam, ar 2018. gada 1. augusta grozījumiem.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2012 līdz 2016. gadam.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2012 līdz 2016. gadam.

NMC uzņēmums veidots ar mērķi ieviest inovatīvas tehnoloģijas Latvijā un ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot risinājumu īpaši aktuālam medicīnas izaicinājumam – onkoloģisko saslimšanu agrīnai diagnostikai.
Kopš 2016. gada NMC nodarbojas ar radiofarmaceitisko preparātu 18F-[Fluorodezoksiglikoze] jeb FDG, 18F-[F-Holīns] jeb FCH un 68Ga-[Prostatas specifiskais antigēns11] jeb GaPSMA ražošanu un izmantošanu onkoloģisko saslimšanu agrīnajai diagnostikai ar pozitronu emisijas tomogrāfijas/ datortomogrāfijas (turpmāk – PET/CT) metodi. Gatavo zāļu ražošanai (RFP) tiek izmantotas aktīvās vielas, kas tiek ražotas atbilstoši ES likumdošanas prasībām – Eudralex, „The rules governing medicinal products in the EU”.
NMC zinātniski tehnoloģiskais parks ir iesaistījies vairākos nukleārās medicīnas zinātniski pētnieciskos projektos, nodrošinot klīnisko, medicīnisko un farmaceitisko pētījumu veikšanu, izmantojot PET/CT metodi.

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Ieguldījumi R&D

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2012 līdz 2016. gadam.