Eksporta veicināšanas aktivitātes Constab Conferencē Vācijā, 19.-21.03.2019.

25.03.2019.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieks SIA Polystylex piedalījās eksporta veicināšanas aktivitātēs Constab Conferencē Vācijā, 19.-21.03.2019.

Pasākuma ietvaros tika veicināta klastera un klastera dalībnieka produktu atpazīstamība, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri ar mērķi palielināt uzņēmuma eksportu un sniegt informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par klastera aktivitātēm.

Pateicoties konferencei notika tikšanās par turpmāko sadarbību ar potenciāliem partneriem no Krievijas, Baltkrievijas. Tika gūts plašs ieskats polietilēna produktu piedāvājumā, kas palīdzēs jaunu produktu izveidei.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).