Asociācija uzsāk projekta pieteikuma gatavošanu programmā “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” 

05.12.2023.

Ir izsludināta atklāta projektu atlase, kur viedo specializācijas jomas sadarbības tīkli, kas ir Asociācijas aicināti iesniegt savus pieteikumus līdz 15.01.2024.

Programma ir paredzēta konkurētspējas veicināšanas, produktivitātes un eksportspējas celšanas, kā arī inovāciju ekosistēmas veidošanas pasākumu īstenošanai.

Atbalstu varēs saņemt mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Tuvākajās dienās Asociācija aicinās biedrus uz tikšanos, lai iepazīstinātu ar programmas nosacījumiem, iespējām un kopīgo sadarbību projekta izstrādē un īstenošanā.

Vairāk par programmu lasāms šeit: https://likumi.lv/ta/id/346829