Diskusijā ar ķīmijas skolotājiem apzināta problemātika un iespējamie risinājumi, lai veicinātu jauniešu interesi apgūt ķīmiju 

09.06.2023.

Tā kā pēdējos gados vidusskolas absolventu vidū interese par eksakto zināšanu studijām ir zema un darba tirgū speciālistu trūkums kļūst arvien aktuālāks, 8.jūnijā Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija aicināja uz sarunu 12 ķīmijas skolotājus no dažādām Latvijas pilsētām, lai izprastu iemeslus jauniešu zemajai interesei par ķīmijas apguvi un kopīgi diskutētu par iespējamajiem un nepieciešamajiem risinājumiem, kas varētu palīdzēt šo dinamiku mainīt. Tikšanās laikā iegūtie skolotāju viedokļi un ieteikumi tiks apkopoti, lai tālāk kopā ar Asociācijas biedriem strādātu pie konkrētu aktivitāšu īstenošanas, kas sniegtu atbalstu gan skolotājiem, gan skolniekiem un veicinātu jauniešu interesi apgūt ar ķīmiju saistītu profesiju. 

“Skolotāji ir tie, kuri ikdienā ir mācību vidē kopā ar jauniešiem un vislabāk redz īsto situāciju, un iemeslus, kas kavē ķīmijas apguvi un interesi par ķīmiju vispārīgi. Esam ļoti pateicīgi skolotājiem par dalību sarunā, jo šī diskusija deva mums iespēju iegūt redzējumu no cita skatu punkta esošajā problemātikā un definēt reālus risinājumus, lai uzlabotu situāciju – mainītu jauniešu vidū esošos stereotipus un veicinātu interesi par ķīmiju,” stāsta Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore Zanda Jurjāne.