Eksporta veicināšanas aktivitātes Gruzijas onkoloģiskās asociācijas kongresa 2018 ietvaros, Tbilisi, Gruzija

31.10.2018.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieks SIA Larifāns piedalījās eksporta veicināšanas aktivitātēs Gruzijas onkoloģiskās asociācijas kongresa 2018 ietvaros, Tbilisi, Gruzijā.

Pasākuma ietvaros tika veicināta klastera un klastera dalībnieka produktu atpazīstamība, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri ar mērķi palielināt uzņēmuma eksportu un sniegt informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par klastera aktivitātēm.

Kongresa laikā notika sarunas ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem, apzinātas jaunākās tendences onkoloģisko saslimšanu terapijā, kas palīdzēs jaunu produktu izveidei, apkopota informācija tālākai sadarbībai un uzņēmumu attīstības veicināšanai. B2B tikšanās ietvaros ar potenciāliem sadarbības partneriem no Gruzijas, Azerbaidžānas un Turkmenistānas, kā arī atrastas jaunas klīnikas, kuras realizētu produktus. Tika nodibināti kontakti ar vairākiem potenciāliem sadarbības partneriem un panāktas mutiskas vienošanās par turpmāko sadarbību.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).