Ķīmijas un farmācijas industrijā šogad prognozē stabilu izaugsmi

11.01.2018.

Raina Dūrēja-Dombrovska, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore

Ķīmija un farmācija ir vienas no vadošajām apstrādes rūpniecības un eksportorientētajām nozarēm Latvijā, un arī pērnajā gadā tās sniedza nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanā.  Lielie un vidējie uzņēmumi palielināja apgrozījumu, bet mazākie turpināja pakāpenisku un sekmīgu izaugsmi. Prognozēts, ka arī šajā gadā lielākajai daļai industrijas uzņēmumu būs apgrozījuma pieaugums.

Šogad galvenie izaicinājumi pasaules līmenī un vietējā tirgū ir saistāmi ar digitalizāciju un arvien lielāku moderno tehnoloģiju ietekmi uzņēmējdarbībā, kā arī konkurētspējas palielināšanu. Viena no iespējām, kā nodrošināt sava uzņēmuma izaugsmi, ir piedāvāt patērētājiem unikālus produktus. Tie ražotāji, kuri spēs pielāgoties jaunajām tehnoloģijām un digitālajām tendencēm, iegūs jaunus distribūcijas kanālus un iespēju sasniegt lielāku auditoriju.

Farmācijā Latvijā liels izaicinājums ir cīņa pret zāļu viltojumiem, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. 2019. gada februārī spēkā stāsies jaunas ES Viltoto zāļu direktīvas prasības, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iekļūšanas legālā piegādes ķēdē. Zāļu verifikācijas sistēmas ieviešana daudziem farmācijas nozares ražotājiem radīs ievērojamus izdevumus jau šogad.

Kā kavēklis līdzīgi kā daudzās citās jomās arī ķīmijas un farmācijas nozarē joprojām ir minams darbinieku trūkums. Nozare jau tagad strādā pie tā, lai motivētu jauniešu apgūt eksaktās zinātnes un izvēlēties karjeru ar ķīmiju un farmāciju saistītās nozarēs. Tā ir nopietna problēma, jo var kavēt uzņēmumu attīstību ilgtermiņā

Pienesums tautsaimniecībai

Ķīmiskā ražošana mūsu valstī ir ceturtā lielākā nozare, kurā pērn bija nodarbināti aptuveni 4600 strādājošo. Ievērojamu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībai sniedza arī farmācija. Plānots, ka Latvijas zāļu ražotāju kopējais saražotās produkcijas apjoms pērnajā gadā pārsniegs 2016. gada rādītāju – 157,39 miljonus eiro (bez PVN). Pagājušajā gadā uzņēmumi ir spējuši veiksmīgi pielāgoties pārmaiņām, radīt jaunus produktus, kā arī paplašināt savu eksportspēju esošajās valstīs vai novirzīties uz jauniem tirgiem.

Stabils apjoma pieaugums 

Indikatīvais pērnā gada ražošanas pieaugums LAĶĪFA uzņēmumiem ir robežās no 4% līdz pat 20%.  Kā viens no ķīmijas nozares izcilākajiem 2017. gada piemēriem ir minams kosmētikas ražotājs AS Madara Cosmetics. Uzņēmuma aplēses liecina, ka 2018. gadā tā apgrozījums varētu sasniegt pat 10 miljonus eiro. Pērn AS Madara Cosmetics akcijas tika iekļautas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North, un publiskajā akciju izlozē pieprasījums bija 255% no akciju kopējā piedāvājuma.

Iepriekšējais gads nesis izaugsmi arī farmācijas uzņēmumiem. Latvijas lielākajam zāļu ražotājam AS Olainfarm pērn izdevies uzrādīt produkcijas realizācijas apjoma rekordu – vairāk nekā 120 000 000 eiro. Nozīmīgi sasniegumi bijuši arī citiem LAĶĪFA biedriem, piemēram, jaunu produktu ražošanas sākšana, kā arī stabilu tirgus pozīciju noturēšana.

Pircēju iecienīti un jauni produkti

Mūsu valsts ķīmijas rūpniecības nozarē nozīmīgu vietu ieņem ziepju, kosmētikas, gumijas, plastmasas izstrādājumu, kā arī laku un krāsu ražošana. Viens no ilgākajiem un pieredzes bagātākajiem šīs jomas uzņēmumiem ir SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca. Arī pērn tās visvairāk pirktais produkts eksporta tirgos bija ūdens dispersijas krāsa, līdzīgi kā iepriekš. Jauniem produktiem bagāts 2017. gads ir bijis senākajam mājķīmijas ražotājam Latvijā AS Spodrība, kas paplašinājis sortimentu ar 29 jauniem produktiem. Savukārt sadzīves ķīmijas, autoķīmijas un kosmētikas ražotājs SIA Kvadro 2016. gadā Latvijas tirgū apgrozībā ir laidis astoņus jaunus produktus.

Iepriekšējais gads ir bijis ļoti nozīmīgs arī zāļu ražotājam AS Grindeks, kas sāka jaunas kardioprotektīvās zāļu vielas kandidāta GX-EG klīnisko pētījumu pirmo fāzi. Tas ir liels sasniegums visai farmācijas nozarei, jo tas ir pirmais gadījums neatkarīgās Latvijas vēsturē, kad zāļu ražotāja un zinātnieku sadarbības rezultātā ir izdevies atklāt un attīstīt līdz klīnisko pētījumu stadijai pilnīgi jaunu zāļu kandidātvielu.

Arī citi farmācijas uzņēmumi var lepoties ar nozīmīgiem sasniegumiem. SIA Silv EXPO pērn radīja jaunu liposomālu produktu, bet farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmums SIA LMP kā nozīmīgāko sasniegumu min divu preparātu reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanu Eiropas Savienības tirgum.

Ieguldījumi attīstībā

Lielākā daļa ķīmijas un farmācijas industrijas uzņēmumu plāno apgrozījuma kāpumu. Lai sasniegtu mērķus, tiek investēts gan ražotņu un noliktavu ēku modernizēšanā, gan jaunu iekārtu iegādē, gan pētījumos un inovatīvu produktu izstrādē. Kā piemēru var minēt SIA Jūsma, kas, sekojot patērētāju pieprasījumam, šī gada laikā tirgū plāno ieviest jaunus ekoloģiskos mazgāšanas līdzekļus. Ļoti nozīmīgu ieguldījumu nākotnes attīstībā jau pērn veica AS Olainfarm, kas kā lielāko ārējo investīciju min Olaines veselības centra iegādi, kā arī Latvijas aptiekas tīkla paplašināšanu Bauskā, Rēzeknē un Ventspilī.

Jānorāda, ka viena ķīmijas un farmācijas uzņēmuma ieguldījumi attīstībā svārstās no 20 tūkstošiem eiro līdz pat vairākiem miljoniem eiro, ja tiek plānots iegādāties jaunu ražošanas iekārtu vai iecerēta ražotnes rekonstrukcija.

Eksports aug

Ķīmija un farmācija jau tradicionāli ir tās tautsaimniecības nozares, kuru uzņēmumu produkcija lielākoties paredzēta realizācijai ārvalstīs. 2017. gadā vidēji 83% no saražoto ķīmisko vielu un produktu apjoma tika realizēti ārpus Latvijas robežām. Dati par pērnā gada pirmajiem trim ceturkšņiem rāda, ka ķīmisko vielu un produktu ražošanas apgrozījums bija 166,94 miljoni eiro. Salīdzinoši, 2016. gada 12 mēnešos tas bija 184,46 miljoni eiro. Tas ļauj prognozēt, ka kopējais 2017. gada apgrozījums varētu būt lielāks nekā gadu iepriekš.

Sekmējot uzņēmuma izaugsmi, daudzi ķīmijas nozarē strādājošie šogad plāno meklēt arvien tālākus eksporta tirgus, piemēram, būvmaisījumu ražotājs SIA Sakret kā mērķi nospraudis iekļūšanu Dienvidkorejas tirgū. Savukārt būvķīmijas ražotājam SIA Tenachem 2017. gads ir bijis nozīmīgs eksporta pozīciju noturēšanā un kopējo rādītāju palielināšanā par 25%. Ir nostiprināta iekšējā struktūra, un šis gads plānojas būt vēl par 8% ražīgāks.

Pērn farmācijas nozarē kopējais eksports ir bijis līdzīgā apmērā kā 2016. gadā, kad sasniedza 87%. Un arī šogad uzņēmumi ir apņēmušies iekarot jaunus tirgus, līdz ar to kāpināt eksporta apjomu. Ja SIA Silv EXPO cer iekarot ASV un Malaiziju, bet Grindeks – Dienvidaustrumāzijas valstis, tad Olainfarm kā mērķa tirgu nosauc Turciju un farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmums SIA LMP plāno ieiet Polijas tirgū un atjaunot eksportu uz Baltkrieviju.

Lai gan ķīmijas un farmācijas nozarēs kopumā vērojama stabila izaugsme un uzņēmumiem pērnajā gadā ir izdevies iekarot arvien jaunus eksporta tirgus, šogad tiem būs jāņem vērā ne tikai individuālie, bet arī tādi izaicinājumi kā digitalizācija un globalizācija.

Informācija sagatavota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv (2016-2020)” ietvaros (Nr. 3.2.1.1/16/A/007)