Ķīmijas uzņēmējus aicina pievienoties Jauno ķīmiķu klubam un atbalstīt topošos darbiniekus

03.06.2024.

Apmeklējot un iepazīstot ķīmijas un farmācijas uzņēmumu ikdienas darbu, vairāk nekā 200 skolēnu no visas Latvijas 28.maijā noslēdza Jauno ķīmiķu kluba pirmo semestri. Lai paplašinātu skolu tīklu, kas iesaistās ķīmijas interešu pulciņā, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) aicina nozares un saistīto nozaru uzņēmumus pievienoties Jauno ķīmiķu kluba atbalstītājiem rudens semestrī. Iniciatīvas ietvaros tapusi arī atjaunota interneta vietnes Ķīmiķo.lv versija par studiju un darba iespējām topošajiem ķīmiķiem.

Interese negaidīti liela

Jauno ķīmiķu kluba iniciatīvas autore, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) vadītāja Zanda Jurjāne norāda, ka interese no skolām par dalību šajā interešu pulciņā ir necerēti liela. “Sadarbībā ar sešiem nozares uzņēmumiem gada sākumā uzsākām pilotprojektu “Jauno ķīmiķu klubs”, lai kopā veidotu jauno ķīmiķu paaudzi. Pirmajā semestrī par projektu interesi izrādīja vairāk nekā 50 skolas – daudz vairāk nekā cerējām – un pirmajā pusgadā  pilotprojektā sadarbību uzsākām ar 12 skolām no visiem Latvijas reģioniem. Palielinoties nozares atbalstītāju lokam, mēs kopā varēsim rudens semestrī iniciatīvu turpināt un ķīmijas pulciņus nodrošināt vēl vairākās skolās, kļūstot par atbalstu jauniešiem, kuri vēlas iet ķīmijas studiju ceļu.”

Sadarbībā ar uzņēmumiem Jauno ķīmiķu kluba dalībniekiem ir izstrādāts vienots mācību materiāls, kas ietver dažādus laboratorijas darbus, eksperimentus un ir aizraujošs papildinājums tam, ko māca ķīmijas stundās. Kā norāda Z. Jurjāne, iniciatīvas mērķis ir parādīt, ka ķīmija ir ļoti daudzveidīga un ķīmiķa profesija nodrošina iespēju strādāt farmācijā un dažādos ķīmijas apakšsektoros, darbojoties ar ķīmiskām vielām un reaģentiem, kosmētiku, būvķīmiju, pārklājumu materiāliem, gumijas izstrādājumiem u.c. Pirmos pozitīvos rezultātus LAĶĪFA cer sagaidīt  jau pēc pāris gadiem – gan palīdzēt sagatavoties pārmaiņām nākotnē, jo no 2025./2026. mācību gada vidusskolās ķīmijas, fizikas vai bioloģijas eksāmens būs obligāts, gan uzlabot ķīmijas eksāmenu rezultātus un palielināt reflektantu skaitu ķīmijas bakalaura programmās.

Arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotāja un Jauno ķīmiķu kluba vadītāja Inese Rāviņa stāsta, ka interese par pulciņu bijusi lielāka nekā gaidīts: “Sākumā pieteicās 20 skolēni, regulāri nodarbības apmeklēja ap 15. Skolēniem patīk laboratorijas darbi, un pulciņā tos nodrošinām vairāk, nekā tas ir iespējams ķīmijas stundās. Protams, lai tiktu līdz laboratorijas darbiem, ir jāzina arī teorija, bet, ja tiek dota šāda iespēja, ir lielāka motivācija apgūt arī to. Daži no pulciņa apmeklētājiem jau plāno savu karjeru saistīt ar ķīmiju.”

LAĶĪFA īstenoto Jauno ķīmiķu kluba iniciatīvu šobrīd atbalsta seši nozares uzņēmumi: SIA Kinetics Nail Systems, SIA PharmIdea, SIA Tenachem, AS Grindeks, AS Olainfarm, AS Latvijas Finieris, kā arī atbalstu nodrošina skolu pašvaldības. Kā uzsver Z. Jurjāne, intereses veicināšanai nozares uzņēmumu iesaistīšanās un atbalsts ir ļoti nozīmīgs, īpaši sākumposmā, kad ideja par Jauno ķīmiķu klubu tikai attīstās un pilnveidojas.

Šobrīd Jauno ķīmiķu klubā iesaistījušās skolas no Alūksnes, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Rīgas, Liepājas, Mārupes un Saldus novada.

Ķīmijas studentu skaits nepietiekams

Latvijā dabaszinātnes (ķīmiju, fiziku, bioloģiju) studē 2,1 % studentu, kamēr vidēji Eiropā tie ir 8,1 %. Kā liecina asociācijas apkopotā informācija, mazāk nekā pusē (43 %) Latvijas vidusskolu un ģimnāziju skolēni izvēlas kārtot ķīmijas eksāmenu, un tikai 23 % skolu kaut viens skolēns eksāmenu nokārto ar labiem rezultātiem, t.i. virs 60 %. 2022./2023. mācību gādā tikai 1 % skolēnu iestājās Latvijas Universitātes (LU) vai Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) ķīmijas bakalaura programmās.

Kā norāda RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns akadēmiķis Māris Turks, dabas zinātnes ir ļoti perspektīva joma: “Šobrīd mūsu nozarē akūti trūkst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas speciālistu. Jo vairāk skolēnu būs ieinteresēti ķīmijā, jo lielākas iespējas, ka viņi izvēlēsies šīs jomas studijas arī universitātes līmenī, lai pēc tam vairotu ķīmijas industrijas darbinieku pulku.”

Savukārt LU Ķīmijas fakultātes dekāns Jāzeps Logins uzsver, ka atslēga ir intereses uzturēšana un saglabāšana par ķīmiju. “Brīnumi notiek ne tikai lielos un vērienīgos eksperimentos, tie notiek satiekoties arī diviem maziem pilieniņiem. Tikai ir svarīgs mierīgs prāts un uzmanīga vērošana.”

Jauno ķīmiķu kluba semestra noslēguma pasākumā piedalījās nozares uzņēmumu pārstāvji, zinātnieki un ķīmijas studenti, lai skolēniem sniegtu ieskatu par ķīmijas daudzveidību. Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniece Anna Lielpētere skolēniem stāstīja, ka ķīmijas studijas viņai nodrošinājušas aizraujošu karjeru un iespējas risināt globālas problēmas: “Iedzīvotāju vidējais dzīves ilguma palielinās, tāpēc nepieciešamas inovācijas medicīnā, aug iedzīvotāju un līdz ar to arī resursu patēriņš, un šo jautājumu risināšanā ķīmiķi ir tieši iesaistīti. Ķīmijas studijas un darbs šajā nozarē man ir devis iespēju apceļot pasauli gan zinātnisko konferenču ietvaros, gan apmeklējot laboratorijas citās valstīs, kā arī strādāt pie inovatīviem projektiem.”

Atjaunots ķīmijas profesijas ceļvedis Ķīmiķo.lv

Lai ķīmijas entuziastiem uzlabotu informācijas pieejamību vienuviet, ir atjaunota platformas kimiko.lv versija. Mājaslapā ir pieejama informācija par ķīmijas studiju programmām Latvijas izglītības iestādēs un dažādām ārpus stundu aktivitātēm. Atjaunotajā nākotnes ķīmiķu profesijas ceļvedī ķīmijas studenti atradīs arī dažādas stipendiju iespējas, lai īstenotu savu sapni par karjeru ķīmijā. Tāpat lapā ir iekļauti iedvesmas stāsti no jaunajiem ķīmiķiem – iespēja izzināt viņu studiju izvēles, karjeras ceļu, pārvarētos izaicinājumus un sasniegtos rezultātus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu nozarei.

“Esam nodrošinājuši arī informāciju ar mūsu asociācijas biedru-uzņēmēju personāla vadības kontaktiem, lai studenti iespējami ātri un efektīvi piekļūtu tuvāk potenciālajai prakses vai darba vietai,” stāsta Z. Jurjāne.

Pasākums līdzfinansēts Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana” projekta nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 ietvaros.