Latvijas spēcīgākie zinātniskie institūti apvienojas, lai veidotu lielāko Baltijas dzīvības zinātņu centru

19.05.2023.

18. maijā OSI, BMC un Izglītības un zinātnes ministrija vienojās par OSI un BMC apvienošanos un jaunas pētniecības organizācijas izveidošanu līdz 2026. gada vidum.

OSI un BMC ir Latvijas spēcīgākie zinātniskie institūti savā jomā, tāpēc, apvienojot abu kompetences un stiprās puses, jaunajai organizācijai ir potenciāls kļūt par nozīmīgu zinātnes centru ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī ieņemt stabilu vietu starp Eiropas labākajām dzīvības zinātņu pētniecības organizācijām.

OSI direktors Osvalds Pugovičs šo lēmumu skaidro ar nepieciešamību skatīties nākotnē: “Jau šobrīd, kad Latvijas zinātne ne tikai sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem, bet arī konkurē ar tiem, redzam, ka esam līdzvērtīgi kvalitātē, bet mums varētu būt lielāka kapacitāte. Apvienojot resursus būs iespēja piesaistīt lielākas investīcijas, piesaistīt labākos zinātniekus un izmantot modernāko infrastruktūru dažādu pētījumu veikšanai. Pozitīvi ir vērtējams, ka šo plānu īstenošanai ir paredzēts ne tikai būtisks atbalsts no Izglītības un zinātnes ministrijas, bet arī atbilstošs Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums. Atbalsta līdzekļi ļaus gan kvalitatīvi izstrādāt jaunās organizācijas pārvaldības modeli, lai saglabātu abu institūtu stiprās puses, gan dos iespēju uzsākt kopīgus pētījumus, lai dotu starta impulsu vienotas pētniecības stratēģijas attīstīšanai.”

BMC direktors Nils Rostoks: “Latvijā ir skaidri nospraustas pētniecības un attīstības prioritātes, RIS3 prioritārās jomas. Tās ir jomas, kur Latvijai, koncentrējot savus spēkus, ir labas izredzes sasniegt izcilību Baltijas reģiona, Eiropas un varbūt arī visas pasaules mērogā. Šo mērķu sasniegšanai ir lietderīgi strādāt kopā ar OSI kolēģiem, lai sasniegtu izcilību mūsu kompetenču jomā un celtu Latvijas zinātnes prestižu. Jaunizveidotais pētniecības centrs palielinās zinātnieku konkurētspēju, piesaistīs līdzekļus fundamentālās zinātnes un praktiski pielietojamās zinātnes pētījumiem, kā arī veicinās sadarbību ar ražojošā sektora partneriem, it īpaši ārvalstīs. Farmācijas un biomedicīnas joma ir ar augstu pievienoto vērtību, un, kas īpaši svarīgi – ar augstu publikāciju kvalitāti un ietekmi.”

LAĶIFA izpilddirektore Zanda Jurjāne atzinīgi novērtē šo drosmīgo un atbildīgo lēmumu: “Nozare šajā jaudīgo spēku konsolidācijā redz paplašinājumu, daudzveidību un atpazīstamību, kā arī potenciālu radīt jauna līmeņa produktus. Apvienotajai organizācijai būs iespēja veidot vēl spēcīgāku un plašāku mijiedarbību ar Latvijas ķīmijas un farmācijas nozari”.

OSI un BMC darbojas jaunu zāļu un biofarmaceitisko līdzekļu atklāšanas jomā, diagnostikas virzienā, kā arī precīzijas medicīnas nozarē. OSI un BMC apvienošanās veidos vadošo dzīvības zinātņu institūciju Baltijas reģionā. Koncentrējot zinātnisko izcilību, tas ļautu nodarbināt vairāk nekā 500 zinātniskos darbiniekus un apgrozīt vairāk nekā 22 milj. eiro gadā, jaunizveidotā institūcija būtu trešais lielākais Latvijas zinātnes ekosistēmas dalībnieks.