Meistarklase “Aktuālās atbalsta programmas nozares uzņēmumiem – Ekonomikas ministrija un LIAA”

13.04.2022.

12. aprīlī  norisinājās Asociācijas organizētā meistarklase, kur tika vēstīts par nozarei aktuālajām programmām.

LIAA informēja par šī brīža aktuālajām atbalsta programmām starptautiskās konkurences veicināšanai un inovāciju vaučeriem.

Ekonomikas ministrija iepazīstināja ar atbalsta programmām, kas ir plānotas tuvākajā nākotnē – atbalstu Ukrainas kara seku mazināšanai, digitālajai transformācijai, tostarp uzņēmumu digitālo prasmju attīstībai un procesu digitalizācijai u.c., jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un attīstībai RIS3 jomās un atbalstu MVU, pētniecībai un inovācijām, kā arī komersantu energoefektivitātes paaugstināšanai.

Iespēju uzzināt visas jaunākās aktualitātes, lai veicinātu sava uzņēmuma attīstību no Asociācijas biedru loka izmantoja pārstāvji no 11 uzņēmumiem.   Vēlamies biedriem nodrošināt saturu, kas veicina nozares uzņēmumu attīstību, tādēļ novērtēsim, ja par interesējošām tēmām un vēlmēm turpmākajiem pasākumiem sazināsieties ar Helgu Gansoni (office@lakifa.lv).

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.