Parakstīts saprašanās Memorands starp 13 Latvijas vadošajiem nozaru klasteriem

03.07.2019.

1. jūlijā tika parakstīts Saprašanās Memorands starp 13 Latvijas vadošajiem nozaru klasteriem par tālāku sadarbību klasterizācijas attīstībā Latvijā un Eiropā.
Šo uzdevumu sasniegšanai tika nodibināts Latvijas Klasteru Tīkls (Latvian Clusters Network), kura galvenais mērķis ir stiprināt klasteru sadarbību un koordinētu rīcību Latvijas Klasteru un to dalībnieku interešu aizstāvībā un īstenošanā, balsoties uz klasteru interesēm Latvijā un aiz tās robežām.

Latvijas Klasteru Tīkls ir 11 valstu iniciatīvas grupā, kas veido Eiropas Klasteru Asociāciju (European Cluster Alliance), ko atbalsta Eiropas Komisija un Eiropas Klasteru sadarbības platforma (ECCP).

Latvijas Klasteru Tīkla dalībnieki:

Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris. Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, Latvijas Eksporta klasteris, Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris, Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv, Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris, Metālapstrādes klasteris, Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris, klasteris CLEANTECH LATVIA, Latvijas koka būvniecības klasteris, Latvijas veselības tūrisma klasteris.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).