Projekta ietvaros izveidots video stāsts par karjeras iespējām eko kosmētikas ražošanas uzņēmumos.

27.01.2021.

Projekta Nr.3.2.1./16/A/007 “Latvijas dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” jauniešu piesaistes kampaņas ietvaros izveidots video stāsts par karjeras iespējām eko kosmētikas ražošanas uzņēmumos.