Projekta ietvaros izveidots video stāsts par karjeras iespējām farmācijas nozares uzņēmumos

22.01.2021.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007). Projektā jauniešu piesaistes kampaņas ietvaros izveidots video stāsts par karjeras iespējām farmācijas nozares uzņēmumos.