Projekts Est-Lat 11 «Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes» (HIADEX)

10.05.2017.

Vadošais partneris: Tartu zinātniskais parks
Projekta partneri: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAKIFA), SIA “Baltijas konsultācijas” (BC)
Projekta termiņš: 01.05.2017. – 31.10.2018.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt eksporta spējas Igaunijas un Latvijas augstas pievienotās vērtības produktu ražotājiem DSD novēršanai, izstrādājot marketinga stratēģiju Malaizijas tirgum un ieviešot agrīnā posma reklāmas aktivitātes. Projekts ir veidots, lai apvienotu projekta partneru savstarpēji papildinošās zināšanas un prasmes, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus programmas teritorijā, lai sasniegtu jaunus eksporta tirgus. Izmantojot zāļu un uztura bagātinātāju ražošanu kā piemēru, paredzams izstrādāt vadlīnijas eksportam uz Malaiziju un Singapūru, kas būs piemērojamas citām ražošanas nozarēm, un palielināt projekta partneru institucionālo kapacitāti, lai uzlabotu savu pakalpojumu kvalitāti un sniegtu atbalstu uzņēmumiem eksporta attīstībai.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Izstrādāt mārketinga stratēģiju Malaizijas un Singapūras tirgum, t.i., analizējot tirgu, izstrādājot tirgus iekarošanas vadlīnijas;
  • Izstrādāt kopīgu produktu portfeli eksportam uz Malaiziju un Singapūru un mārketinga (reklāmas) materiālus;
  • Agrīnā posma veicināšanas pasākumi Āzijā, piemēram, gadatirgi un B2B tikšanās, lai izveidotu tirdzniecības saites un reklamētu izvēlētos produktus.

Mārketinga stratēģija mērķa tirgos tiks izstrādāta, veicot pētījumu par zāļu un uztura bagātinātāju nozares tirgu, lai izvērtētu eksporta iespējamību un noteiktu perspektīvākos Latvijas un Igaunijas produktus. Pētījums sniegs informāciju par ienākšanas tirgū un reklamēšanās aspektiem, kas palīdzēs uzņēmumiem agrīnajā stadijā nonākt tirgū visefektīvākajā veidā. Tiks izstrādāts kopīgs produktu portfelis, kas sastāvēs no Latvijas un Igaunijas produktiem un kas tiks adaptēts Malaizijas un Singapūras tirgū. Izstrādātie mārketinga materiāli, piemēram, brošūras un audio un video klipi, tiks izmantoti agrīnā posma reklāmas pasākumos Malaizijā un Singapūrā. Projektā paredzēts noorganizēt līdz pat 20 B2B tikšanām.

Kopējais projekta budžets: 346’010 EUR
Kopējais ERAF līdzfinansējums: 294’108,50 EUR
LAKIFA projekta budžets: 66 698.00 EUR (attiecināmās izmaksas), 56 693.30 ERAF līdzfinansējums (85% no kopējām attiecinām izmaksām).

Informācija sagatavota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā Projekta Est-Lat 11  “Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes (HIADEX) ietvaros.

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija varētu tikt izmantota.