Sākot no 2025./26. mācību gada obligāts dabaszinātņu eksāmens

27.09.2022.

Valdība 27. septembrī atbalstīja obligātu centralizēto eksāmenu dabaszinātnēs no 2025./2026. mācību gada. Pirmie skolēni, kam eksāmens dabaszinātnēs būs obligāts, šogad mācības uzsāka 9. klasē. Eksāmens būs jākārto vismaz vienā no dabaszinātņu jomām – ķīmijā, fizikā, bioloģijā vai dabaszinātnēs.

2023./2024. un 2024./2025. mācību gados visiem vidusskolēniem būs obligāts monitoringa darbs kādā no dabaszinātņu priekšmetiem, bet tas neietekmēs izglītojamo mācību sasnieguma rezultātu.

Asociācija uzsver, ka obligāta dabaszinātņu eksāmena ieviešana ir svarīgs elements, lai monitorētu kvalitāti dabaszinātņu izglītībā, stiprinātu dabaszinātņu jomu un veicinātu nākamās sabiedrības paaudzes izaugsmi dabaszinātņu nozarēs.