SIA Larifāns eksporta veicināšanas aktivitātes Kazahstānā un Uzbekistānā

12.08.2019.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieks SIA Larifāns 2019.gada augustā  piedalījās eksporta veicināšanas aktivitātēs Kazahstānā un Uzbekistānā, kā arī piedalīšanās biznesa forumā Ferganā.

Eksporta veicināšanas pasākumos tika veicināta klastera un klastera dalībnieka produktu atpazīstamība, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri ar mērķi palielināt uzņēmuma eksportu un produktu izplatību Kazahstānas un Uzbekistanas tirgū, sniegta informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par klastera aktivitātēm.

Tika realizētas plānotās tikšanās ar Uzbekistānas un Kazahstānas iestādēm, kas nodarbojsa ar farmaceitisko un kosmētisko produktu reģistrāciju konkrētajā valstī.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).