Valsts Pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai projekta rezultātu apspriešanas seminārs

10.12.2020.

Latvijas Biomdicīnas pētījumu un studiju institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts un LU Cietvielu fizikas institūts organizē Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai projekta „Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai” rezultātu apspriešanas semināru.

Laiks: 2020.gada 11. decembris, no plkst.14:00 līdz 16:00

Vieta: GoToMeeting virtuālā platforma
https://global.gotomeeting.com/join/293404813
Access Code: 293-404-813

Aicinām interesentus iepzīties ar semināra programmu un pievienoties semināram.

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv”
(Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.