Latvijas Universitāte ar vairāk nekā 15 000 studentiem, 13 fakultātēm, 19 zinātniskajiem institūtiem un vairākiem studiju centriem pašlaik ir viena no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu arī starp Eiropas universitātēm.
LU piedāvā vairāk nekā 150 akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, un tās zinātniskais potenciāls dod ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.
LU var iegūt akadēmisko izglītību humanitārajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, sociālajās zinātnēs (ekonomikā, komunikācijas zinātnē, tiesību zinātnēs, vadībzinātnē u. c.), dabas zinātnēs (bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, ķīmijā, matemātikā, vides zinātnē u. c.) un veselības zinātnēs (farmācijā, māszinībās) un medicīnā.
LU Ķīmijas bakalaura un Ķīmijas maģistra programmām ir piešķirta Eiropas Ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas kvalitātes zīme: “Chemistry Eurobachelor” and “Chemistry Euromaster”.
LU zinātniskie pētījumi tiek veikti vairāk nekā 50 zinātņu nozarēs un apakšnozarēs. Ik gadu LU zinātnieki iesaistīti vairāk nekā 900 projektu izstrādē. Galvenās šodienas prioritātes ir atbalsts jaunajiem zinātniekiem, zināšanu pārnese un zinātnisko rezultātu komercializācija.

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Parādīt līdzīgus uzņēmumus

Pēc nozares, kurā darbojas

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Ieguldījumi R&D

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Apraksts par uzņēmumu:

Latvijas Universitāte ar vairāk nekā 15 000 studentiem, 13 fakultātēm, 19 zinātniskajiem institūtiem un vairākiem studiju centriem pašlaik ir viena no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā un ieņem atzītu vietu arī starp Eiropas universitātēm.
LU piedāvā vairāk nekā 150 akreditētas akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, un tās zinātniskais potenciāls dod ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.
LU var iegūt akadēmisko izglītību humanitārajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, sociālajās zinātnēs (ekonomikā, komunikācijas zinātnē, tiesību zinātnēs, vadībzinātnē u. c.), dabas zinātnēs (bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, ķīmijā, matemātikā, vides zinātnē u. c.) un veselības zinātnēs (farmācijā, māszinībās) un medicīnā.
LU Ķīmijas bakalaura un Ķīmijas maģistra programmām ir piešķirta Eiropas Ķīmijas tematiskā tīkla asociācijas kvalitātes zīme: “Chemistry Eurobachelor” and “Chemistry Euromaster”.
LU zinātniskie pētījumi tiek veikti vairāk nekā 50 zinātņu nozarēs un apakšnozarēs. Ik gadu LU zinātnieki iesaistīti vairāk nekā 900 projektu izstrādē. Galvenās šodienas prioritātes ir atbalsts jaunajiem zinātniekiem, zināšanu pārnese un zinātnisko rezultātu komercializācija.