Projekti

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija veiksmīgi īsteno dažādus projektus, iesaistot nozares uzņēmumus aktivitātēs, kas veicina nozares attīstību un konkurētspēju. Asociācijai ir liela pieredze dažādu veidu un apjomu projektu īstenošanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

Aktuālie projekti

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana ( Nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 )

Noslēgušies projekti

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

2014-1-LV01-KA202-000522

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv

3.2.1.1/16/A/007

Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs

(Nr. 1.2.2.1/16/A/001)