Latvijas ķīmijas un farmācijas nozare

Latvijas inovāciju, izaugsmes un konkurences virzītājspēks, tā veicina Latvijas ilgtspēju, radot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus

Aktualitātes

11.06.2024.

Ķīmijas uzņēmējus aicina pievienoties Jauno ķīmiķu klubam un atbalstīt topošos darbiniekus

11.06.2024.

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības sadarbības tīkla pētniecības un internacionalizācijas veicināšana ( Nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/003 )

13.03.2024.

Brokastis ar institūcijām: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pasākumi

28 mar

LAĶĪFA Biedru Kopsapulce

12 mar

Brokastis ar institūcijām: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

14 dec

"Zinātne & Bizness" - Organiskās sintēzes institūts

Nozare

Uzņēmumu skaits Latvijā

Uzņēmumi

\
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija kopš 1995. gada pārstāv biedru intereses un veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu nozares attīstību nacionālā un starptautiskā mērogā.

Kļūsti par biedru!

  • Lai kļūtu par Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru, aizpildi un atsūti parakstītu iesnieguma formu uz e-pasta adresi lakifa@lakifa.lv.

  • Iesniegums tiks izskatīts tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc saņemšanas.

  • Papildu informāciju par jaunu biedru uzņemšanu var saņemt, sazinoties ar Asociācijas izpilddirektori Zandu Jurjāni