Asociācija dāvina skolām atjaunotas un ielaminētas Ķīmisko elementu periodiskās tabulas

02.04.2019.

Atzīmējot 150.gadadienu kopš izcilais krievu ķīmiķis Dmitrijs Mendeļejevs ķīmiskos elementus sastrukturizēja vienotā sistēmā, Asociācija dāvina skolām atjaunotas un  ielaminētas tabulas, ko skolēni varēs lietot klasēs.

Lapas vienā pusē ir atjaunota Ķīmisko elementu periodiskā tabula un lapas otrā pusē ir neorganisko savienojumu šķīdības tabula.

Esam pateicīgi par sadarbību tabulas izveidošanā ķīmijas skolotājam Mihailam Gorskim un Daugavpils Universitātes Asoc.profesoram  Sergejam Osipovam.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).

Periodiska_tabula

Skidibas_tabula