Klastera stratēģijas apspriešanas sapulce 28.martā

28.03.2019.

28.martā notika klastera stratēģijas apspriešanas sapulce.

Pateicamies par dalību Makroekonomikas ekspertam Pēterim Strautiņam, EM valsts sekretāra vietniekam Raimondam Aleksejenko, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” sadarbības projektu vadītājai Jekaterinai Linbergai.

Atskatoties uz  2018.gadu lepojamies ar paveiktajiem pasākumiem: nozares konferenci, izdoto nozares pārskatu, nozares digitālo stāstu lifescience.lv  un factsheetu izveide, komunikācijas kampaņām, eksportspējas veicināšanas pasākumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem, eksporta veicināšanas pasākumiem Gruzijā, Spānijā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā,  nozares bukleta izdošanu, tirgus datu iegādei par Brazīlijas tirgu.

Kā arī esam veltījuši gadu jauniešu piesaistes kampaņai, sadarbībai ar izglītības iestādēm un ekselences balvu skolotājiem, jauno ķīmiķu kluba pulciņiem skolās, esam papildinājuši kimiko.lv mājaslapu ar eksperimentu sadaļu skolotājiem.

Pateicamies biedriem par sadarbību un piedalīšanos sapulcē.

Projekts realizēts ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas īstenoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).