Notikusi Asociācijas biedru kopsapulce

13.10.2022.

12. oktobrī vairāk kā 40 nozares uzņēmumi tikās Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru sapulcē Latvijas Universitātes Dabas mājā.

Asociācijas Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis atklāja sapulci, sveicot biedrus ar iespēju tikties klātienē pēc vairāku gadu pārtraukuma.

Uzrunu nozarei izteica ministriju – Ekonomikas, Veselības un Izglītības un zinātnes, pārstāvji, kā arī uzklausīja nozares vēstījumu par sasniegumiem un izaicinājumiem šajā laikā.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors, valsts sekretāra vietnieks Dr. Dmitrijs Stepanovs iepazīstināja nozari ar esošo situāciju izglītības jomā un nākotnes plāniem.

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš aicināja Asociācijas biedrus sapņot un izveidot nākamos izaicinošos projektus un veicināt uz tirgu tendētu pētniecību.

Atzinīgu novērtējumu ķīmijas, kosmētikas un farmācijas nozarei gan kā esošais Veselības ministrs, gan bijušais Ekonomikas ministrs izteica Daniels Pavļuts. Veselības ministrs uzsvēra, ka Asociācijas biedru loks pārstāv augošu nozari un aicināja veidot bezbailīgu savstarpējo dialogu starp institūcijām, industriju un zinātni. Daniels Pavļuts atgādināja, cik nozarē ārkārtīgi svarīgs ir cilvēkkapitāla resurss un tā attīstība.

Sanāksme turpinājās ar Asociācijas Valdes uzrunu klātesošajiem ministriju pārstāvjiem un nozares uzņēmumiem. Asociācijas valdes loceklis, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Osvalds Pugovičs uzsvēra, ka jāveicina savstarpējā sadarbība starp zinātni un strādājošo sektoru tieši mazajos aspektos un izteica sapni par nākotnes Latviju, kur redzams konstants dialogs starp zinātni un komercsektoru.

Savukārt Asociācijas valdes loceklis, SIA Kinetics Nail Systems valdes loceklis Andžejs Stenclavs iepazīstināja ar kosmētikas nozares sasniegumiem, turpinājumā ar ķīmijas nozares sasniegumiem iepazīstināja Asociācijas valdes loceklis, SIA Tenachem valdes loceklis Marians Ļahovskis.

Asociācijas Valdes priekšsēdētājs, SIA PharmIdea vadītājs Vitālijs Skrīvelis dalījās ar farmācijas nozares uzņēmumu un uztura bagātinātāju ražotāju sniegumu. Kā arī norādīja, ka nozares izaicinājums ir Covid pandēmijas radīto seku likvidēšana, minot, ka izejvielu un materiālu piegāžu ķēžu darbība ir palēninājusies. Kā arī būtiski nozari ietekmē Krievijas kara Ukrainā radītais energoresursu cenu pieaugums, kas attiecīgi rada arī izejvielu cenu pieaugumu.

Par Asociācijas paveikto pēdējo divu gadu laikā un plānotajām aktivitātēm 2023.gadā biedrus iepazīstināja Asociācijas izpilddirektore Zanda Jurjāne.

Šajā kopsapulcē Asociācijas biedri apstiprināja statūtu grozījumus, jaunu valdes sastāvu turpmāko divu gadu periodam, ievēlēja zvērinātu revidentu, kā arī apstiprināja biedru naudas maksājumu aprēķināšanas mehānismu.