SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca eksporta aktivitātes Krievijā

25.02.2020.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieks SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca 2020. gada februārī piedalījās eksporta veicināšanas aktivitātēs Krievijā.  Tika apzināti jaunumi laku un krāsu produkcijas ražošanas jomā, tirgus prasības ražotājiem, importētājiem un  lietotājiem, kā arī organizētas vairākas tikšanās ar piegādes ķēdes dalībniekiem.

Eksporta veicināšanas pasākumos tika veicināta klastera un klastera dalībnieka produktu atpazīstamība, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri ar mērķi palielināt uzņēmuma eksportu un produktu izplatību Krievijas tirgū, sniegta informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par klastera aktivitātēm.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).