Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (projekta vadošais partneris) un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, kā arī vēl deviņiem starptautiskiem un nacionāliem sadarbības partneriem īstenoja Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522).

Projekta mērķi bija uzlabot kvalificēta darbaspēka pieejamību, stiprinot sociālo partneru, īpaši darba devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā, veicināt kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību pieejamību, kā arī izveidot e-rīku kvalitatīvu prakšu organizēšanai.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbībā ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu realizēja pilotprojektu kvalitatīvu prakšu īstenošanai ķīmijas nozarē, ieviešot profesionālās vidējās izglītības programmu “Biotehnoloģija” ar iegūstamo kvalifikāciju “Biotehnologa palīgs”. Pilotprojekta īstenošanā tika ņemti vērā profesionālās izglītības iestāžu un nozaru asociāciju attīstības stratēģiskie pamatprincipi un darba devēju vajadzības profesionālās izglītības audzēkņu kā potenciālo darbinieku skološanā.

Projekts īstenots no 2014. gada septembra līdz 2017. gada augusta beigām.

Kopējais projekta finansējums ir 339’260 EUR, no tiem LAĶĪFA projekta budžets ir 15’463,64 EUR.

Vairāk informācijas par projektu – http://www.lddk.lv/projekts/kvalitativas-prakses-darba-tirgum/

Projekts Nr. 2014-1-LV01-KA202-000522